Начало/Дарения

Дарения

Кой може да дарява?

Дарения се приемат единствено от физически лица.

Няма да бъдат приемани и подлежат на връщане:

  • анонимни дарения под каквато и да е форма;
  • средства от юридически лица и от еднолични търговци;
  • средства от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по кодекса;
  • средства от религиозни институции;
  • средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Как може да дарите?

Може да дарите средства в подкрепа на кампанията на г-жа Мая Манолова на местните избори за кмет на Столична община по следните начини:

По банков път: сметката обслужва единствено и само целите на кампанията.

Инициативен комитет за Мая Манолова-Найденова Банка ДСК-ЕАД IBAN: BG49STSA93000026336648 BIC: STSABGSF Представляващ ИК: Никола Вапцаров

 

Внимание:

  1. За дарение над 559 лв. е необходимо да попълните декларация по образец за произхода на средствата.
  2. Дарения в размер над 1000 лева се извършват само по банков път!

Внимание:

  1. Съгласно закона анонимни дарения не се приемат, поради което е необходимо в основание за плащане на банковия превод да посочите и Вашето ЕГН.
  2. За дарение над 559 лв. е необходимо да попълните декларация по образец за произхода на средствата и да я изпратите на имейл press@mayamanolova.bg
  3. Дарения в размер над 1000 лева се извършват само по банков път!

Данните се изискват по закон и уебсайта е регистриран администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Ще приемаме малки дарения от граждани, отказваме да се възползваме от възможността за подкрепа от корпорации и фирми. Зад мен стоят обикновените граждани, а не олигарсите и фирмите.

- Мая Манолова

Г-жа Мая Манолова категорично изяви своето желание да бъде подкрепяна само и единствено от гражданите като техен кандидат и всички парични дарения направени от фирми ще бъдат възстановени.